กำหนดการเปิดเว็บไซต์สำหรับเด็กๆ ด้วย Weblock For Kids

18 Jan 2012
213 ครั้ง


Weblock For Kids โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์สำหรับเด็กๆ
ในการเปิดเว็บไซต์ต่างๆ โดยผู้ปกครองสามารถกำหนดเว็บไซต์ที่สามารถเปิดได้ โดยการระบุ URL
ของเว็บนั้นลงในตัวโปรแกรมได้ตามที่ต้องการ โปรแกรม Weblock For Kids ใช้งานง่าย สามารถ
ปรับแต่งได้หลากหลาย ตั้งเวลาการใช้งานได้ โปรแกรมจะทำงานแบบเต็มหน้าจอ นอกจากนี้สามารถ
ป้องกันการเข้าถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ โดยคุณสามารถตั้งรหัสผ่านป้องกันการเรียกดู
โปรแกรมต่างๆ รวมถึงไม่ให้ออกจาก Mode ของโปรแกรมตัวนี้ หากที่บ้านมีเด็กๆ และอยากให้ลูกๆ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ ได้ผลแน่นอน

[Download] Weblock For Kids