คุณกด Like อะไรไปบ้าง ดูง่ายด้วยๆ LikeJournal

9 Apr 2011
3,536 ครั้ง


LikeJournal บริการใหม่ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูประวัติการกด Like ของคุณบน Facebook ทั้งหมด
ง่ายๆ ด้วย LikeJournal จะเข้าสู่บัญชีของคุณด้วยการล็อกอินชื่อผู้ใช้ Facebook ของคุณ เพียงเท่านี้
คุณก็จะทราบรายละเอียดทั้งหมดว่า คุณได้กด Like ให้กับอะไรไปบ้างพร้อมบอกวัน/เดือนที่กดและนอก
จากนียังมี Extensionพิเศษสำหรับใ้ช้งาน LikeJournal ผ่านเว็บเบราเซอร์ทำให้กลายเป็นเครื่องมืออีกตัว
ที่คุณสามารถทราบได้ง่ายๆ ว่ากด Like อะไรไปบ้าง สำหรับ Extension รองรับทั้ง Firefox และ Chrome