จอดรถไว้ที่ไหนก็ไม่ลืม เมื่อใช้แอพฯ ParkBuddy สำหรับ iPhone

14 May 2012
1,382 ครั้ง


สำหรับคนที่มีรถคงต้องเคยเกิดอาการแบบนี้แน่นอน จำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหน ชั้นไหนหรือจอดไว้ในที่ไกลๆ
แล้วเกิดอาการลืมขึ้นมาซะงั้น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้แอพฯ ParkBuddy แอพฯ ที่จะช่วยพาคุณกลับไป
ยังลานจอดรถ ไม่ว่าจะจอดไว้ตรงไหนก็ตามด้วยวิธีการใช้งานแอพฯ ง่ายๆ จากนั้นแอพฯ จะทำการระบุพิกัดผ่าน
GPS เสร็จแล้วกดปุ่ม Park เพื่อบันทึกตำแหน่งที่จอดรถและสามารถถ่ายรูปรถไว้หรือเขียนโน้ตสั้นๆ กันลืมก็ได้
หากต้องการกลับไปยังที่จอดรถแค่กดปุ่ม Return แอพฯ ก็จะแสดงแผนที่และนำทางคุณกลับไปยังที่จอดรถผ่าน
Google Maps แอพฯ ตัวนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการเดินทางอื่นๆ ได้ 

[Download] ParkBuddy ($0.99)