ดาวน์โหลด อัพโหลดและแบ็คอัพข้อมูลจาก Instagram ด้วย Instaport

3 Jul 2011
2,026 ครั้ง


สำหรับใครที่ใช้งาน Instagram และต้องการดาวน์โหลดหรือต้องการแบ็คอัพข้อมูลรูปภาพ ที่คุณใช้งาน
จากโปรแกรมตัวนี้ ขอแนะนำบริการดีๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลจาก Instagram มาเก็บไว้บน
เครื่องคอมฯ ของคุณ ก็คือ Instaport.me บริการที่จะช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ จากเว็บ
Instagram มาแบ็คอัพและยังสามารถอัพโหลดกลับขึ้นไปยังเว็บได้อีกด้วย โดยไฟล์จะอยู่ในรูปแบบไฟล์
.zip และในอนาคตข้างหน้า Instaport จะเปิดบริการให้ดาวน์โหลดรูปของคุณจาก Facebook และจาก
Flickr ได้อีกด้วย