รีไซต์ ลดขนาดรูปและแปลงรูปง่ายๆ ด้วย Shrink O’Matic

14 Oct 2011
485 ครั้ง


Shrink O’Matic โปรแกรมลดขนาด ปรับขนาดและแปลงไฟล์รูปต่างๆ ขับเคลื่อนด้วย Adobe AIR
ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับรูปภาพ ปรับแต่งขนาดได้ต่างๆ ได้อย่างง่ายๆ รองรับนามสกุลไฟล์ทั้ง JPG,
GIF และ PNG และสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ที่ละหลายภาพ รวมไปถึงกำหนดโฟลเดอร์จัดเก็บภาพที่คุณ
ได้ทำการปรับขนาดหรือแปลงเรียบร้อย Shrink O’Matic เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่แนะนำให้ลองสำหรับ
ใครที่ใช้งาน Adobe AIR อยู่แล้วสามารถติดตั้งได้ทันที

[Download] Shrink O’Matic