เครื่องมือช่วยย้าย Delicious bookmarks มาที่ Google Bookmarks

19 Feb 2011
234 ครั้ง


Delicious เว็บบริการ Bookmarks ยอดนิยมและมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้กำลังจะปิดให้บริการ ถ้ายังจำกันได้
ผมได้เคยเขียนวิธีการ วิธี Backup/Export Delicious Bookmarks เพื่อเก็บไว้ใช้งานต่อ ข่าวดีอีกครั้ง
เมื่อ Google เปิดบริการเครื่องย้ายข้อมูลจาก Delicious มาลงไว้ที่ Google Bookmark โดยทำได้ง่ายๆ
ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถย้ายข้อมูลบุ๊คมาร์คทั้งหมดมายัง Google Bookmark คุณสามารถใช้
งานบริการนี้ได้จาก www.google.com/bookmarks/deliciousimport