เปิดโลกอีคอมเมิร์ซ เชื่อมต่อกับ Social Network ด้วย Social-Buy

13 Jan 2012
228 ครั้ง


Social-Buy บริการ Social Commerce ที่ช่วยให้คุณสามารถผูกธุรกิจของคุณเข้ากับเว็บเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) โดยบริการภายในเว็บจะมี 2 รูปแบบ คือ แบบแรกคือแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก
และแบบที่สองเป็นปลั๊กอินสำหรับเว็บสำเร็จอีคอมเมิร์ซ เช่น Magento, Prestashop เป็นต้น ช่วยให้เปิด
ร้านค้าออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ เพิ่มยอดขายและเป็นการโปรโมทสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย หาก
ใครสนใจสามารถเข้าไปทดลองได้ที่ Social-Buy มีบริการให้ใช้ฟรี ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ติดตามจากคลิปวีดีโอ