ใส่ Background ให้ Google Plus ด้วย Layouts for Google Plus™

8 Aug 2011
510 ครั้ง


ใครที่กำลังเบื่อพื้นหลังเดิมๆ ของกูเกิลพลัสที่ไร้สีสันและอย่างจะใช้พื้นหลังในแบบที่คุณสามารถ
เลือกและกำหนดพื้นหลังได้เอง Layouts for Google Plus™ ส่วนเสริมพิเศษสำหรับผู้ใช้งาน
Google Chrome ที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลัง เลือกรูปที่คุณต้องการได้ง่ายๆ เพียงแค่ติด
ตั้งลงบนเว็บเบารเซอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกหรืออัพโหลดพื้นหลังที่คุณต้องการผ่านเว็บ
Google Plus Themes ส่วนเสริมตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีขนาดหน้าจอแบบกว้างๆ