เฟซบุ๊กเปิดให้บริการแชร์ไฟล์ต่างๆ ในกลุ่ม (Facebook Group)ได้แล้ว

19 May 2012
7,023 ครั้ง


หากใครมีกลุ่มหรือเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ บนเฟซบุ๊กตอนนี้ถ้าลองสังเกตุจะมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมา ก็คืออัพโหลดไฟล์
สามารถอัพโหลดไฟล์แชร์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ในกลุ่มได้แล้ว โดยไฟล์ที่อัพโหลดมีขนาดไม่เกิน 25 MB อัพโหลด
ไฟล์ได้ทุกชนิด ยกเว้นไฟล์เพลง .MP3 และไฟล์นามสกุล .EXE ส่วนไฟล์อื่นๆ เช่น ไฟล์อีบุ๊ค คลิปวิดีโอสั้นๆ ก็
สามารถอัพโหลดได้เช่นกัน หากพบไฟล์ไม่เหมาะสมหรือไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสามารถรายงานไฟล์
นั้นได้ เหมือนกับรูปแบบที่รายงานโพสต์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ดูตัวอย่างการทดสอบการใช้งานด้านในครับ

เมนูอัพโหลดไฟล์ (Upload File) ในกลุ่ม

แท็บไฟล์ (Files) เอาไว้ดูไฟล์ที่ถูกอัพโหลดลงในกลุ่ม จัดการไฟล์ ลบไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ

ทดลองอัพโหลดไฟล์ .MP3 มีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถอัพโหลดได้ แต่ถ้าหากบีบอัดไฟล์ก่อน ก็สามารถอัพโหลดได้