[Infographic] 10 ปีกับวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2002 – 2012

9 Dec 2012
1,403 ครั้ง


เชื่อว่าในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของหลายๆ คนแน่นอน และกลายเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการทำงานหลายๆ ด้านและผลักดันเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เราได้เห็นสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมายบน
โลกอินเทอร์เน็ต วันนี้เรามาดูภาพ Infographic ที่แสดงวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตโดยเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ปี 2002 จนถึงปี 2012 นับเป็นเวลา 10 ปีพอดี แสดงบนรูปภาพที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายๆ ตลอด 10 ปีที่ผ่าน
มาเกิดอะไรขึ้นบ้างบนอินเทอร์เน็ต ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามกันเลย

ที่มา: Bestedsites.com