4Square and 7Years Ago – วันนี้เมื่อปีที่แล้ว คุณ Check-in ที่ไหนบ้าง ?

1 Mar 2011
633 ครั้ง


4Square and 7Years Ago เว็บบริการที่ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลการ Check-in ย้อนหลังได้ข้ามปี
สำหรับผู้ใช้งาน Foursquare อยากรู้ว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้ว คุณ Check-in สถานที่ไหนไปบ้าง อยากรู้ไม่ยาก
เพียงแค่คุณ Sign-in ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อทำการติดต่อข้อมูลจาก Foursquare ส่งตรงถึงมือคุณทางอีเมล์
โดยจะแจ้งเตือนให้คุณทราบทุกวันและบอกให้ทราบว่าวันนี้เมื่อปีที่ผ่านมาคุณได้เช็คอินที่ไหนบ้าง เมื่อไหร่
ทำอะไรกับใคร ด้วยข้อมูลที่ส่งตรงถึงมือคุณทุกวัน