AIS งานเข้า ! คนแห่ย้ายเครือข่ายเพิ่มเท่าตัว หนีซบ Dtac 70% และ True 30%

23 Feb 2014
1,125 ครั้ง


AIS-3G

พิษจากเหตุการเมืองส่งผลให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่าง AIS ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ เมื่อลูกค้าแห่ย้ายออก
จากเครือข่าย หนีซบอกเครือข่ายอื่น รายงานล่าสุดจาก กสทช. เผยพบตัวเลขโอนย้ายเครือข่ายโทรศัพท์ของ AIS
เพิ่มเท่าตัว ปกติอัตราการโอนย้ายมีปริมาณปกติอยู่ที่ 700 เลขหมายต่อวัน แต่พอถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
พบว่ามีการโอนย้ายเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 1,400 เลขหมายต่อวัน โดยเลขหมายโอนย้ายไปอยู่กับเครือข่าย Dtac 70%
และ TrueMove H ถึง 30% ก็ต้องมารอดูกันต่อว่าในแง่ของผู้ให้บริการอย่าง AIS จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
ทางกสทช. เองจะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและจะราย
งานให้ประชาชนทราบต่อไป 

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา