Bins – จัดกลุ่มโปรแกรมต่างๆ ไว้บน Taskbar สำหรับ Windows 7

5 May 2011
1,314 ครั้ง


Bins โปรแกรมลูกเล่นเก๋ เท่ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดกลุ่มโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานไว้บน Taskbar สำหรับผู้ที่ใช้งาน
Windows 7 เท่านั้น ช่วยให้คุณจัดระเบียบโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายๆ ไม่เกะกะหรือรกบนหน้าเดสทอป์ของคุณ
การใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ลากไอคอนโปรแกรมที่ต้องการ จนกว่าป๊อปอัพแสดงและไอคอนจะถูกสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติ ไอคอนจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน ขณะนี้ Bins อยู่ในเวอร์ชั่น Beta ถ้าออกเวอร์ชั่นเต็มๆ จะมีมูลค่า
ถึง 25$ กันเลยทีเดียว รีบจับจองกันเป็นเจ้าของโปรแกรมตัวนี้กันก่อนที่เสียเงินใช้กันก่อนมิถุยายนนี้