Cleanup Assistant – ผู้ช่วยทำความสะอาดประจำคอมพิวเตอร์ของคุณ

15 Feb 2011
257 ครั้ง


Cleanup Assistant ผู้ช่วยทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับปัญหา
เครื่องอืด ช้า ทำงานไม่ทันใจ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีไฟล์ขยะมากเกินไป ซึ่ง
อาศัยเพียงโปรแกรม Disk Cleanup ที่ติดมากับวินโดวส์อาจจะช่วยทำความสะอาดเครื่องของคุณได้ไม่เต็มที่
จึงต้องอาศัยโปรแกรม Cleanup Assistant ที่สามารถค้นหาไฟล์ที่ซํ้าซ้อนที่อยู่ภายในเครื่องของคุณหรือ
หาแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในเครื่อง นอกจากนี้ยังสามารถ Remove Program ที่ละเอียดกว่าในวินโดวส์
และมี Privacy Protection ที่ช่วยให้คุณลบไฟล์แบบกู้คืนไม่ได้ รวมไปถึงฟีเจอร์จัดการเว็บเบาร์เซอร์และที่
สำคัญโปรแกรมนี้ฟรี 100%

?Download: Cleanup Assistant