coconutBattery โปรแกรมเช็กสุขภาพแบตเตอรี่ MacBook และ iPhone

11 May 2015
1,264 ครั้ง


สำหรับใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ OS X และต้องการตรวจสอบสุขภาพและข้อมูลต่าง ๆ ของแบตเตอรี่ MacBook, iPhone, iPad และ iPod touch ขอแนะนำโปรแกรม coconutBattery ที่จะช่วยให้การเช็กคุณภาพแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สำหรับความสามารถของ coconutBattery สามารถดูข้อมูลแบตเตอรี่ได้แบบละเอียด เช่น จำนวน Cycle รอบชาร์จแบตที่ถูกใช้ไปแล้ว, ดูค่าชาร์จแบตเตอรี่ปัจจุบัน, ค่าชาร์จแบตสูงสุด, บอกสถานะแบตว่าอยู่ในสภาพไหน, บอกวันที่ที่เริ่มใช้งาน รวมถึงบอกข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์ เช่น มีอายุใช้งานมาแล้วกี่วัน, วันที่ผลิต, พื้นที่บนตัวเครื่อง, เวอร์ชั่น iOS เป็นต้น

เพียงแค่ใช้โปรแกรมนี้ก็สามารถเช็กได้แล้วว่า สถานะแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ในสภาพไหน เสื่อมหรือยัง เพื่อจะได้เตรียมตัวสำหรับการแก้ไขในอนาคต

ดาวน์โหลดโปรแกรม coconutBattery