E.gg Timer – นาฬิกาจับเวลาออนไลน์บนเว็บ

3 Dec 2009
39,026 ครั้ง


e.ggtimer

E.ggTimer บริการนาฬิกาจับเวลาออนไลน์บนเว็บ ที่ให้คุณกำหนดและเลือกเวลาได้ด้วยตัวคุณเอง เหมาะสำหรับ
ในการใช้ทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องอาศัยการจับเวลา ไม่ต้องมีนาฬิกา ไม่ต้องมีคนจับเวลา เพียงแค่ตั้งเวลาผ่านเว็บ
แล้วฉายเวลาขึ้นจอ พร้อมด้วยเสียงเตือนปี๊บๆ บริการนี้ฟรีใช้งานได้ทันทีไม่ต้องทะเบียน และแนะนำเว็บแนวเดียว
กันนี้ Steep.it, NextUp และ What Time is it There?