EasyCapture – จับภาพหน้าจอ อีกตัวที่น่าสนใจ!!

2 Nov 2008
7,275 ครั้ง


EasyCapture เป็นโปรแกรมฟรีแวร์อีกตัวที่น่าสนใจ เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) ที่ให้
ผู้ใช้แบบฟรีๆ คุณสมบัติอื่นๆนั้นใช้งานได้เหมือนกับโปรแกรมจับภาพหน้าจอตัวอื่นๆ สามารถแก้ไข เพิ่มข้อความ
เพิ่มลูกเล่นอื่นอีกมากมาย เซฟภาพเป็นนามสกุล bmp, jpg, gif, png, tiff

  • Download : EasyCapture 1.2.0
  • Support OS: Windows Vista, WinXP, Win2000