Encrypt it – เข้ารหัสข้อความ ทำให้ดูไม่รู้เรื่อง?

14 Nov 2008
432 ครั้ง


Encrypt it เป็นเว็บที่ช่วยให้คุณเข้ารหัสข้อความ ทำไมต้องเข้ารหัสข้อความ? คือการเปลี่ยนข้อความที่สามารถ
อ่านได้ไปเป็นข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย และเว็บก็เป็นตัวช่วยให้ใช้งานการเข้า
รหัสข้อความแบบสบายๆไม่ยุ่งยาก แค่พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปแล้วเลือกรูปแบบการเข้ารหัสข้อความ มีดังต่อ
ไปนี้ MD5,DES,Backwards(การสลับตำแหน่งข้อความ),ROT-13,Base 64 Encode-Decode,Leet
(เป็นภาษาของ hacker),Pig Latin,Un-Pig Latin,HTML Entities Encode-Decode และเว็บนี้มี Api
ให้ลองเล่นด้วย