Font Viewer 2.0 – โปรแกรมดูฟอนต์ แจกฟรี!!

27 Oct 2008
16,823 ครั้ง


Fontviewer โปรแกรมดูฟอนต์แบบแสดงตัวอย่างฟอนต์ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แจกฟรี จริงๆแล้วมีโปรแกรมดูฟอนต์
หลายยี่ห้อมากให้เลือกใช้งานและนี่เป็นอีก 1 ตัวที่ควรเก็บสะสมไว้โปรแกรมตัวนี้จะทำงานร่วมกับ Microsoft .NET
Framework Version 2.0 เพราะฉนั้นในเครื่องของคุณต้องมีการติดตั้ง ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถดาวน์โหลดจาก
เว็บได้

  • Download : Font Viewer 2.0
  • Download : .NET Framework Version 2.0