Frengly Online Translator – พิมพ์บนแปลงล่าง

27 Nov 2008
502 ครั้ง


Frengly ฟรีบริการออนไลน์ สำหรับแปลงภาษา พิมพ์ข้างบนแปลงข้างล่าง ซึ่งคล้ายๆกับ Google Translate
และ Frengly สามารถแปลงออกมาถึง 24 ภาษา โดยพิมพ์ข้อความแค่ครั้งเดียว จากนั้นเลือกภาษาที่คุณต้อง
การระบบก็จะทำการแปลงให้ กด Translate ครั้งเดียวแล้วเลือกภาษาที่ต้องการแปลงได้ทันที