GE.TT – อัพโหลดไฟล์ แชร์ไฟล์ส่งเข้า Facebook, Twitter, หรือ Email

18 Dec 2010
1,730 ครั้ง


GE.TT บริการใหม่ที่ที่ช่วยให้คุณอัพโหลดและแชร์ไฟล์หรือส่งไปยังอีเมล์ได้ง่ายๆ โดยการเริ่มต้นใ้ช้งาน
คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่ต้องสมัครก็สามารถใช้งานได้ คุณสามารถอัพโหลดไฟล์้ได้ง่ายๆ และ
URL ที่ก็ย่อเป็นลิ้งค์สั้นๆ ส่งไปยังเว็บสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook, Twitter หรือส่งไปทางอีเมล์
โดยอายุไฟล์จะมีอายุแค่ 30 วันเท่านั้น บริการอัพโหลดไฟล์แบบใหม่ที่กำลังรอคุณไปใ้ช้งาน