Google Doodles แกลเลอรี่รวมภาพโลโก้ อดีตถึงปัจจุบัน

17 Dec 2011
1,106 ครั้ง


กูเกิลเปิดแกลเลอรี่สำหรับดูภาพโลโก้หรือ Google Doodles ย้อนหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับ
Google Doodles กลายเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นลูกเล่นสำหรับกูเกิลเมื่อมีเทศกาลหรือวันสำคัญเกิดขึ้น
ทั่วโลก โดยจะเปลี่ยนโลโก้หน้าเว็บกูเกิลให้เข้ากับวันต่างๆ โดยสามารถดูโลโก้ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1998
และสามารถเลือกดูโลโก้ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ รวมถึงประเทศไทย พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับ
Doodles นั้นๆ ถ้าพร้อมแล้วไปชมโลโก้ทั้งหมดได้ที่ www.google.com/doodles/

[Web] http://www.google.com/doodles/