Graabr – จับภาพก็ได้ อัพโหลดทันใจ!!

20 Nov 2009
544 ครั้ง


graabr

Graabr เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใ้ช้สำหรับจับภาพหน้าจอคอมฯ ของคุณ ทำหน้าที่เหมือนโปรแกรม Screenshot
ทั่วไป แต่สำหรับความพิเศษของ Graabr นั้นเมื่อคุณจับภาพหน้าจอที่ต้องการได้แล้ว สามารถอัพโหลดรูปที่คุณ
ได้ทำการแค๊ปไปยังเว็บ Graabr เพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆ ให้เข้ากับยุค Social Network สำหรับ Graabr บริการ
ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนและตัวโปรแกรมก็รองรับการทำงานบน Windows 7/Vista/Xp