HTC J Butterfly กลายเป็นมือถือที่มีหน้าจอชัดที่สุด น็อค! iPhone 5 คาเวที

18 Oct 2012
1,754 ครั้ง


เพิ่งเปิดตัวไปสดๆ ร้อนๆ สำหรับ HTC J Butterfly มือถือหน้าจอยักษ์ขนาด 5 นิ้วพร้อมความละเอียดระดับ
Full HD 1080p และมีความหนาแน่นของพิกเซลต่อตารางนิ้วสูงถึง 440 ppi และแน่นอนเมื่อมีมือถือที่มีความ
คมชัดของหน้าจอออกมาก็ต้องมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นแน่นอน โดยเปรียบเทียบกับหน้าจอ Retina Display
ขนาด 4 นิ้วของ iPhone 5 มีความหนาแน่นของพิกเซลต่อตารางนิ้ว 326 ppi เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับหน้าจอ
HTC J Butterfly ที่มีความหนาแน่นของพิกเซลมากกว่า ทำให้ตอนนี้ HTC J Butterfly กลายเป็นมือถือที่มี
ความคมชัดและความละเอียดของหน้าจอดีที่สุด น็อค iPhone 5 ร่วงหล่นคาเวที ดูภาพทดสอบด้านในครับ 

ที่มา: The Verge