เปรียบเทียบความเร็วของอินเทอร์เน็ตประเทศในอาเซียน ไทยอันดับ 2 เร็ว 17.7 Mbps

22 Apr 2014
1,053 ครั้ง


fiber-optics

ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นปัจจัยสำหรับในชีวิตประจำวันของหลาย ๆ คน ทั้งในเรื่องการติดต่อ
สื่อสาร, การทำงาน, ติดตามข่าวสาร เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยเองในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่าน อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยถือว่าได้พัฒนาไปไกลพอสมควรและมีความเร็วเพิ่มขึ้นขั้นต่ำอยู่ที่ 10 Mbps ในราคาที่ทุกคนพอรับ
ได้ แต่รู้หรือไม่ความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประเทศในอาเซียนมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรกันบ้าง วันนี้จะพา
ไปดูภาพเปรียบเทียบความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่ละประเทศในอาเซียนผ่านภาพอินโฟกราฟิกที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ถ้า
พร้อมแล้วมาติดตามกันเลย 

internet speed in ASEAN

เปรียบเทียบความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่ละประเทศในอาเซียน

  1. สิงคโปร์ ความเร็วเฉลี่ย 61.0 Mbps
  2. ไทย ความเร็วเฉลี่ย 17.7 Mbps
  3. เวียดนาม – ความเร็วเฉลี่ย 13.1 Mbps
  4. เขมร – ความเร็วเฉลี่ย 5.7 Mbps
  5. มาเลเซีย – ความเร็วเฉลี่ย 5.5 Mbps
  6. บรูไน – ความเร็วเฉลี่ย 4.9 Mbps
  7. พม่า – ความเร็วเฉลี่ย 4.9 Mbps
  8. อินโดนีเซีย – ความเร็วเฉลี่ย 4.1 Mbps
  9. ลาว – ความเร็วเฉลี่ย 4.0 Mbps
  10. ฟิลิปปินส์ – ความเร็วเฉลี่ย 3.6 Mbps

สรุปได้ง่าย ๆ ว่าความเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ที่ 12.4 Mbps และค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 17.5 Mbps
ซึ่งประเทศสิงคโปร์ มีค่าความเร็วเฉลี่ย 61.0 Mbps สูงที่สุด

ที่มา: ASEAN DNA