McAf.ee – ย่อ URL จาก McAfee บน Add-On Firefox ง่ายๆ

8 Oct 2010
145 ครั้ง


McAf.ee บริการย่อ URL จาก McAfee ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้ว ที่ให้บริการย่อลิ้งค์แบบปลอดภัย
ช่วยให้คุณสร้าง URL สั้น ๆ ที่มีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลกับทาง McAfee และตอนนี้ได้มี Add-On
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Firefox ที่จะช่วยให้คุณสร้างลิ้งค์แบบปลอดภับผ่าน McAf.ee เพียงแค่คลิกขวาที่
ลิ้งค์ที่คุณต้องการ คุณก็จะได้ลิ้งค์สั้นๆ ที่ปลอดภัยจากบริการของ McAfee ไปใช้งานได้ง่ายๆ ซึ่งการ
ทำก็จะเหมือนกับ Goo.gl ซึ่งมี Add-On รองรับเช่นกัน
? Download: McAfee Secure URL Shortener 1.4