MixWidget – Widget ติดเพลงบนเว็บเท่ๆแบบเทป

20 Oct 2009
414 ครั้ง


mixwidget

MixWidget Widget เท่ๆที่เป็นตัวเล่นเพลงบนเว็บ ที่คุณสามารถกำหนด ติดตั้งทุกอย่างได้ตัวคุณเองพร้อม
source code และวิธีการใช้งานหรือตัวอย่างไฟล์ในการใช้งานได้เตรียมพร้อมไว้ให้คุณแล้ว และมีคำแนะำนำ
ในการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ หากคุณสนใจทดลองสิ่งแปลกใหม่แหวกแนวลองใช้ MixWidget