ผลสำรวจเผยผู้ใช้ Facebook เปลี่ยนจากเล่นบนคอมฯ มาเล่นบนสมาร์ทโฟนมากขึ้น

6 Apr 2013
310 ครั้ง


facebook-mobile

ขอรับกระแสหลังจาก Facebook เปิดตัว Facebook Home เมื่อเฟซบุ๊กไปอยู่บนหน้าโฮมสกรีนแอนดรอยด์
ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆ ร้อนๆ อนาคตของเฟซบุ๊กต่อจากนี้ยังเป็นอย่างไร วันนี้มีแผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊กในสหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊กผ่านคอมพิวเตอร์ มาเป็นการใช้งานบนมือถือกัน
มากขึ้น (เฉพาะมือถือไม่รวมแท็บเล็ต) และผลสำรวจล่าสุดจาก comScore เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เผย
ให้เห็นว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กผ่านคอมพิวเตอร์เฉลี่ยอยู่ที่ 320 นาที และใช้งานผ่านมือถืออยู่ที่ 785 นาที และมีแนว
โน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากเปิดตัว Facebook Home 

ที่มา: Statista