Nice Translator – แปลภาษา เร็ว ง่าย สะดวก

11 Dec 2008
921 ครั้ง


nice

Nice Translator เว็บแปลภาษาอีกเว็บ ที่มีลูกเล่นน่าสนใจ โดยเฉพาะความรวดเร็วในการแปลและสามารถแปล
หนึ่งประโยคออกได้เป็นหลายภาษา สามารถเลือกภาษาได้เองหรือจะใช้แบบ auto-detect โดยตัวระบบจะตรวจ
ตัวอักษรที่พิมพ์ลงไปในช่องให้เอง และตรง Translators สามารถเลือกได้ว่าต้องให้แปลออกมาเป็นภาษาอะไรบ้าง
น่าใช้งานมากๆเลยคับ ยังไงก็ลองใช้กันดูมันเจ๋งจริงๆ