Photo2Text – แปลงไฟล์ภาพให้กลายเ็ป็นตัวอักษร

27 Oct 2010
2,104 ครั้ง


Photo2Text เป็นโปรแกรมบนเว็บที่ช่วยให้คุณสามารถแปลงรูปภาพเป็นข้อความแบบ ASCII จากรูปถ่าย
ที่คุณมีอยู่ การใช้งานนั้นง่ายมากๆ เพียงแค่คุณอัพโหลดไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อความ
หลังจากแปลงเสร็จแล้วคุณก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็น TXT ก่อนการดาวน์โหลดก็สามารถปรับแต่งรูปภาพ
เช่น เพิ่มความสว่างหรือเลือกชุดตัวอักษรได้ Photo2Text ใช้งานได้ฟรีไม่้ต้องลงทะเบียน