Polaris – Google Analytics Widget On Desktop

26 Apr 2009
541 ครั้ง


polaris

Polaris เป็น Widget Google Analytics ที่ทำงานบน Desktop โดยที่คุณไม่ต้องเข้าเว็บเพื่อตรวจสอบ
Google Analytics จากเว็บแต่คุณสามารถดูผ่าน Polaris บน Desktop ได้ทันทีเพียงแค่ติืดตั้งโปรแกรม
โดยใช้ Adobe AIR เป็นส่วนประกอบและสามารถทำงานได้ Windows, Mac, Linux คุณสามารถดูอะไร
ได้บ้างจาก Polaris ดูจำนวนคนเข้าชมประจำวัน,keyword,เรื่องที่ได้รับความสนใจ,แหล่งที่มา เป็นต้นโดย
มีให้เลือกใช้งาน 2 แบบ แบบฟรีกับแบบเสียเงิน (ไม่รองรับภาษาไทย)