Ridary – แอพพลิเคชันสำหรับคนชอบเดินทางด้วยรถแท็กซี่ โดยเฉพาะ!!

17 Oct 2013
164 ครั้ง


Ridary

ทุกวันนี้ปัญหาแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร หรือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ยังคงมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยแทบทุกวัน ทำให้
การหาแท็กซี่ดี ๆ สักคันเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ คน วันนี้มีแอพดี ๆ
สำหรับคนใช้แท็กซี่เป็นประจำมาแนะนำ Ridary เป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้แท็กซี่ โดย
จุดเด่นของแอพพลิเคชันนี้คือ ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดรถแท็กซี่เพิ่มข้อมูลแทกซี่เองได้, เก็บประวัติ ตำแหน่ง
ของแทกซี่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามดูพฤติกรรมของแทกซี่คันนั้น ๆ ได้ เก็บประวัติของผู้ใช้งานกรณีที่มีปัญหา
หรือลืมทรัพย์สิน ก็สามารถติดตามคืนได้ ความสามารถของ Ridary มีดังนี้

 • ล็อคอินผ่าน Facebook
 • เก็บรายละเอียดการเดินทาง
 • บันทึกข้อมูลแทกซี่ (ชื่อผู้ขับขี่, ทะเบียนรถ)
 • แสดงความคิดเห็น ติชม รถแทกซี่
 • มีระบบ Like และ Dislike รถแทกซี่
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนได้ทุกเวลา
 • แชร์ข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็น
 • มีระบบ Gamification

ประโยชน์ของ Ridary

 • เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารแทกซี่
 • เพิ่มความปลอดภัยในการใช้แทกซี่
 • กรณีลืมของไว้ ก็สามารถดูประวัติ และติดตามคืนได้
 • บอกเล่าพฤติกรรมของแทกซี่ให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้
 • แทกซี่สามารถนำคำติชม ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้

[Download] Ridary