อยากรู้ไหม ? ตอนตื่นนอน คนใช้สมาร์ทโฟนเขาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาทำอะไรบ้าง

5 Nov 2013
361 ครั้ง


iPhone

ในยุคที่สมาร์ทโฟนกำลังระบาดและกลายเป็นอุปกรณ์ยอดฮิต รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครหลาย ๆ
คนไปแล้ว อย่างผลสำรวจล่าสุดจากการสำรวจชาวอเมริกันกว่า 2,000 คน ถึงพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนเริ่ม
ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า พวกเขาหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาทำอะไรกันบ้าง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ Statista ซึ่ง
ใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ SOATSA เผยว่า 84% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทำตอนตื่นนอนก็คือการเปิดแอพพลิเคชั่น โดยเปิด
อีเมลเป็นสิ่งที่ทำมากที่สุด ตามด้วย เช็คสภาพอากาศ, Social Media, ข่าวทั่วไป, ข่าวหุ้น-เศรษฐกิจ และดูสภาพ
การจราจร ตามลำดับ แล้วคนไทยละ เมื่อตื่นนอนจะเปิดแอพฯ อะไรกันบ้าง ? 

2013_10_15_Apps

ผลสำรวจทั้งหมดชาวอเมริกันกว่า 2,000 คน

ส่วนพฤติกรรมของคนไทย เมื่อตื่นนอนและหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาทำอะไร ?

  • เปิด Facebook
  • เช็ค LINE/BBM
  • ดูเวลา และเลื่อนนาฬิกาปลุก
  • ดูคลิป
  • ดูดวง
  • ดูหน้าจอเฉย ๆ

หมายเหตุ: ผลสำรวจมาจากสมาชิกในแฟนเพจ

ที่มา: Mashable