Snow Leopard Transformation Pack สำหรับ Windows 7 & Vista

7 Aug 2010
5,986 ครั้ง


Snow Leopard Transformation Pack โปรแกรมแปลงโฉมวินโดวส์ 7 ให้กลายเป็น Snow Leopard
แบบ Mac OS X แต่อยู่ในรูปแบบและบนวินโดวส์ 7 และวินโดวส์วิสต้า โดยแปลงโฉมรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม
ถึงจะไม่สวยงามแต่ก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบของโปรแกรมประเภทนี้ Snow Transformation Pack จะเปลี่ยนแปลง
รูปในส่วนกับผู้ติดต่อ เช่น Snow Leopard Welcome Screen, Visual Style, Icons, Wallpapers, Sounds
, Dock สามารถทำงานได้บน Windows 7 แบบ 64bit ได้ด้วย หากกำลังใช้งาน Windows 7 ลองเปลี่ยนมา
ใช้ Snow Leopard Transformation Pack เปลี่ยนแนว สไตล์ใหม่ๆ เก๋ไปอีกแบบ
? Download : Snow Transformation Pack 1.0