Upload Pie – ฝากภาพ แบ่งปันภาพ ออนไลน์แบบชั่วคราว!!

8 Jan 2010
1,976 ครั้ง


Upload Pie บริการฝากไฟล์แบบรูปภาพ หรือข้อความ เครื่องมือง่ายๆ ที่ให้คุณสามารถจัดการกับไฟล์
รูปภาพ สำหรับแชร์รูปภาพหรือข้อความชั่วคราว ที่ให้คุณสามารถกำหนดเวลาหมดอายุของไฟล์นั้นด้วยตัว
คุณเอง โดยอายุของไฟล์สูงสุดถึง 1 อาทิตย์ รองรับไฟล์ gif, png, jpg, pdf และ txt ขนาดไฟล์สูงสุด 3MB