WeTransfer – ส่งไฟล์ใหญ่ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก

14 May 2010
16,773 ครั้ง


WeTransfer บริการเว็บฝากไฟล์ที่ให้พื้นสูงสุดถึง 2GB ให้คุณส่งไฟล์ใหญ่ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ว่าคุณ
จะฝากไฟล์วีดีโอ เพลงหรือเอกสารและสามารถส่งให้ผู้รับสูงสุดถึง 20 คนภายในครั้งเดียว ระหว่างรอการส่ง
ไฟล์ก็ชมพื้นหลังที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ด้วยรูปภาพสวยงาม บริการฟรีไม่้ต้องลงทะเบียน อายุไฟล์ 2 สัปดาห์และ
ที่สำคัญฟรี 100%