WordPress 3.4 “Green” ออกแล้ว พร้อมฟังก์ชันปรับแต่งธีมและอื่นๆ

14 Jun 2012
522 ครั้ง


เวิร์ดเพรสบล็อกแวร์ยอดนิยม เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น 3.4 เป็นที่เรียบร้อย โดย WordPress 3.4 รุ่นนี้
มีโค้ดเนมว่า “Green” ซึ่งมาจากนักกีตาร์แจ๊สที่มีนามว่า Grant Green ในเวอร์ชั่นนี้มีการปรับปรุง
หลายส่วนด้วยกันและมีการเพิ่มระบบแก้ไขธีม ปรับแต่งธีม (Theme Customizer) ตกแต่งธีมได้ง่ายๆ
และเพิ่มความสามารถการ Embed ลิงค์จากทวีตของทวิตเตอร์ แค่วางลิงค์ไว้เฉยๆ ระบบจะทำการแสดง
ผลให้เอง นอกจากนี้ยังสามารถแทรกโค้ด HTML ลงบนคำอธิบายใต้รูปภาพได้แล้ว ดูวิดีโอประกอบด้านใน


[Download] WordPress 3.4