Wuala – จัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย Backup, Sync, Share, Secure. เข้าถึงได้ทุกที่

27 May 2011
298 ครั้ง


Wuala บริการจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัยจากประเทศ Switzerland ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ
ของมืออาชีพ จัดเก็บข้อมูลแบบครบวงจร ทั้ง Backup, Sync, Share และ Secure เน้นบริการที่
แตกต่างจากบริการอื่นๆ Wuala มีแนวคิดการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่าง โดยการจัดเก็บข้อมูลไฟล์
ทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการวิจัยที่ ETH Zurich
(สถาบันเทคโนโลยี Swiss Federal) สำหรับบริการนี้ให้พื้นที่ฟรี 1GB สามารถเก็บรูปได้ 500 รูปและ
ไฟล์เพลงจำนวน 200 เพลง หากถูกใจในบริการสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มเติมได้

สามารถใช้งานได้บน Windows, Mac, Linux, และ Mobile ชมวีดีโอแนะนำการใช้งาน Wuala

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XhujBebD-yE[/youtube]

ติดตามฟีเจอร์อื่นๆ ได้ที่ What is Wuala ?