ZeuApp – ตัวช่วยติดตั้ง 82 โปรแกรมของคนรัก Open Source

8 Apr 2010
1,905 ครั้ง


ZeuApp เป็นโปรแกรมตัวช่วยสำหรับติดตั้งโปรแกรม หลังจากที่คุณลงวินโดว์ใหม่ โดยภายในจะบรรจุไปด้วย
โปรแกรมประเภทฟรีแวร์ Open Source ที่ได้มีการแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทของการใช้งานไว้ให้คุณเลือก
ใช้งานและติดตั้งถึง 82 โปรแกรม โดยโปรแกรมทั้งหมดคุณสามารถเลือกติดตั้งได้ ZeuApp จะเป็นตัวช่วย
ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ZeuAPPเป็น freeware พกพาง่ายๆ และ
ใ้ช้งานได้กับ Windows เท่านั้น…