การสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ปี 2551- ตอบกันนะ มีี่รางวัลด้วย!!

21 Aug 2008
441 ครั้ง


การสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ปี 2551 (Internet User Profile Survey 2008) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็น
ประจำทุกปี นับแต่ปี 2542 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ และการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
สำหรับการสำรวจประจำปี 2551 ศูนย์ฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามจำนวน 3 หน้า
และเพื่อเป็นการแสดงความขอบพระคุณในความร่วมมือ จะมีการจับรางวัลผู้โชคดี 100 ท่าน
เพื่อรับมอบของที่ระลึกดังต่อไปนี้
1. iPod Shuffle
2. External Hard Drive 80 GB
3. Talking dictionary
4. Thumb Drive/ Handy Drive 4 GB และ 8 GB
สนใจกรอกแบบสอบถาม คลิ๊กตรงนี้!!
โดยจับรางวัลและประกาศผลช่วงเดือน กันยายน 2551 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ศูนย์จะติดต่อกลับทาง อี-เมล์ และสามารถตรวจเช็ครายชื่อผู้โชคดีได้ที่ http://www.nectec.or.th/srii
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ต ร่วมกันไปกรอกแบบสอบถามนะคับ เผื่อโชคดีได้ของที่ระลึก!!!