คุณชอบอ่าน บล็อกสั้นๆหรือบล็อกยาวๆ ?

11 Jun 2009
435 ครั้ง


readblog

คุณชอบอ่านบล็อกแบบไหน ที่เขียนด้วยบทความสั้นๆหรือเขียนแบบยาวๆ ผมเขียนบล็อกมาได้ 1 ปีกว่าๆแล้ว
ยังไม่มีโอกาสได้ถามท่านผู้อ่านเลย ว่าชอบสิ่งที่ผมนำเสนอหรือเปล่า ชอบสไตล์การเขียนบล็อกของผมแบบสั้นๆ
กระทัดรัด(ได้ใจความ)? จริงๆการเขียนบล็อกนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง อย่างเช่น อารมณ์,เวลา,สถานที่
หรือการเลือกเรื่องที่จะเขียน จริงๆถ้าให้ผมเขียนยาวๆก็ได้นะ แต่กลัวท่านผู้อ่านจะเบื่อ เลยนานๆทีที่จะเขียนเรื่อง
ราวที่มันยาวๆ แต่สิ่งที่ปรากฏบนตัวอักษรแต่ละตัวบนบล็อกนั้น ล้วนแต่มาจากความตั้งใจจากบล็อกเกอร์ที่เป็นผู้
เขียนเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความบันเทิง หรือไร้สาระแอบแฝงอยู่นิดหน่อยๆ
แต่ถึงจะเขียนสั้นๆหรือจะเขียนยาวๆ ทุกบทความจากทุกบล็อกนั้น ก็มีประโยชน์และคุณค่าในตัวของมันเอง..