คุณทำอะไรอยู่บน Facebook, Twitter, Foursquare และ Instagram เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา?

4 Jan 2012
3,131 ครั้ง


Timehop เว็บแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังปีผ่านมา ว่าคุณกำลังทำอะไร
โพสต์อะไรอยู่บนเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ Facebook, Twitter, Foursquare และ Instagram
เพียงคุณเลือกเชื่อมต่อบัญชีการใช้งานทั้ง 4 เว็บนี้ เข้ากับบริการ Timehop ข้อมูลย้อนหลังจะถูกส่งไปทาง
อีเมล์โดยจะแจ้งเตือนให้คุณทราบทุกวันและบอกให้ทราบว่าวันนี้เมื่อปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรอยู่กับเว็บสังคม
ออนไลน์ที่คุณได้เชื่อมต่อไว้บ้าง ด้วยข้อมูลที่ส่งตรงถึงมือคุณทุกวัน ลองชมตัวอย่างการใช้งานได้

[Web] Timehop