งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

11 May 2012
335 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ กับงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สำหรับงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Thailand
Open Source Software Festival ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปี ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา งานมหกรรมฯ จัดขึ้นที่
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,400 คน มีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการ
ศึกษา ผู้ประกอบการรายย่อยและสื่อสิ่งพิมพ์

 

โดยงานสัมมนาในปีที่ผ่านมาจะแยกออกเป็น Track ตามรูปแบบธุรกิจ และความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจหลายๆ ประเภท

ในครั้งนี้ งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 จัดโดยสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์ส
แห่งประเทศไทย งานสัมมนาจะแบ่งออกเป็น Track เช่นเดียวกับงานครั้งที่แล้ว โดยในปีนี้จะแบ่งออกเป็น 4 Track
คือ SME, Enterprise, Mobile & Social, Cloud & Infrastucture ซึ่งในส่วนของ Cloud, Mobile และ Social
นั้นกำลังเป็นที่สนใจอยู่ ณ ขณะนี้ และเทคโนโลยีโอเพนซอร์สก็มีบทบาทในฝั่งนี้มากพอสมควร

 

นอกจากงานสัมมนาทั้ง 4 Track แล้ว ภายในงานยังมีส่วนของห้อง Workshop อีก 2 ห้อง ที่จะมีการสอนเกี่ยวกับ
การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่กำลังเป็นที่นิยม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในซอฟต์แวร์นั้นๆ อีกทั้งหากมีผู้สนใจ
ที่จะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้ในองค์กร ภายในงานจะมีผู้ให้บริการด้านโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์มาออกบูธให้
คำปรึกษา และนำเสนอบริการให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ Mobile หรือ Cloud โดยงานนี้
จะรวมทุกเทคโนโลยีโอเพนซอร์สที่จำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจมาไว้อย่างแน่นอน

 

สำหรับสถานที่จัดงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์เช่นเดียวกับงานในครั้งที่แล้ว โดยงานจะมีขึ้นใน
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.30 น. ของทั้ง 2 วัน

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่เว็บ http://ossfestival.in.th