ตรวจสอบ CPU ของคุณรองรับระบบปฏิบัติการ 64bit หรือไม่ด้วย 64bit Checker

11 Dec 2010
3,511 ครั้ง


64bit Checker โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบว่า CPU ของคุณนั้น สามารถติดตั้งหรือรัน
ระบบปฏิบัติการ 64bit (Windows x64) ได้หรือไม่ และตรวจสอบวินโดวส์ของคุณว่าเป็นระบบ
64bit หรือ 32bit ถ้าคุณอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ 64bit ได้
หรือไม่นั้นลองใช้ 64bit Checker และนอกจากนี้คุณสามารถรายผลข้อมูลผลการตรวจสอบออก
เป็นไฟล์ text, html ได้เช่นกัน โปรแกรมตัวนี้สามารถใช้งานได้บน Windows 7, Vista, XP,
2000, NT และ Windows Me, 98, 95
? Download: 64bit Checker