ปรับแต่ง Metro Style บน Windows 8 ด้วย Metro UI Tweaker for Windows 8

20 Sep 2011
1,987 ครั้ง


หลายคนที่ติดตั้งและทดลองใช้ Windows 8 Developer Preview คงมีอาการเดียวกันก็คือ “งงเป็นไก่ตาแตก”
กับ Metro Style เป็นสิ่งที่ต้องเจอเมื่อติดตั้ง Windows 8 เรียบร้อย ต้องใช้เวลานิดหน่อยกับเรียนรู้กลไกลการ
ทำงานในส่วนนี้ บางคนหาปุ่ม Shutdown ปุ่ม Restart หรือหา Start Menu ไม่เจอสำหรับมือใหม่ เรื่องนี้เป็น
เรื่องที่ยุ่งยากอยู่พอสมควร ก็เลยมีโปรแกรมที่ชื่อ Metro UI Tweaker for Windows 8 มาช่วยจัดการเปิดปิด
ฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ต้องการออกไป เช่น

Metro UI Tweaker for Windows 8

metro-ui-tweaker-windows-8

  • Disable Metro Start Menu – ปิดการทำงานของ Metro Start Menu ให้กลับไปอยู่ในแบบ Windows 7
  • Disable Explorer Ribbon – ปิด Ribbon UI ใน Windows 8 Explorer
  • Disable Metro Start Menu and Explorer Ribbon – ปิดทั้ง Metro Start Menu และ Explorer Ribbon
  • Enable Metro Start Menu and Ribbon – เปิด Metro Start Menu และ Ribbon ให้กลับมาเหมือนเดิม
  • Power Options – เพิ่มปุ่ม Logoff, Switch User, Lock, Sleep, Restart และ Shutdown ในหน้า
    Metro   Start Menu Screen
  • Add Application – เพิ่มโปรแกรมที่ต้องการให้มาแสดงในหน้า Metro Start Menu Screen

[Download] Metro UI Tweaker for Windows 8