อ่านเมล์ Gmail แบบออฟไลน์ได้แล้วผ่าน Offline Google Mail บน Google Chrome

1 Sep 2011
837 ครั้ง


กูเกิลออก Extension สำหรับผู้ใช้งาน Google Chrome และใช้งาน Gmail เพิ่มความสามารถให้
ผู้ใช้งานสามารถเช็คอีเมล์แบบออฟไลน์ โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน Google Chrome ผู้ใช้งาน
ติดตั้ง Extension ที่มีชื่อว่า “Offline Google Mail” ช่วยให้คุณอ่านอีเมล์ เก็บอีเมล์ค้นหาอีเมล์
ได้แบบออฟไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและเร็วนี้ๆ ก็จะมี Extension เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ตัว
ก็คือ Google Calendar และ Google Docs ทำหน้าที่ลักษณะเดียวกันคือ สามารถใช้งานเอกสารและ
ปฏิทินของกูเกิลได้แบบออฟไลน์เช่นกัน

ที่มา: Using Gmail, Calendar and Docs without an Internet connection