เตือนอีเมล์ใหม่ เช็คอีเมล์จาก Gmail ด้วย Gmail Peeper

5 Nov 2010
282 ครั้ง


Gmail Peeper โปรแกรมฟรีแวร์แจ้งอีเมล์ใหม่ Gmail โดยเป็นโปรแกรมที่คอยเืตือนหากมีอีเมล์ใหม่ส่ง
มาถึงคุณ และคุณสามารถตรวจสอบอีเมลใหม่ได้โดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ของคุณ สามารถเปิดได้จาก
ตัวโปรแกรม เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ตัวโปรแกรมมีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว แสดงอีเมล์
ที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน ทำงานแบบ Windows System Tray alerts ไม่รบกวนการทำงานของคุณแน่นอน
สามารใช้งานบน Windows XP / Vista/ 7 และต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3.5
? Download: Gmail Peeper