เปลี่ยน Google+ Profile URL ให้สั้นๆ ด้วย Plus.ly

7 Jul 2011
1,524 ครั้ง


มาอีกแล้วสำหรับบริการย่อลิงค์โปรไฟล์ของ Google Plus ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แนะนำบริการที่มีลักษณะคล้าย
กันก็คือ Google Plus Nick แต่สำหรับ Plus.ly มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกขั้น จะช่วยให้คุณสามารถใช้
ตัวเลขและ –, _, . ลงในชื่อที่ต้องการจะย่อได้ ทำให้คุณสามารถกำหนดชื่อในรูปแบบที่คุณต้องการได้สบาย
Plus.ly ไม่ใช่บริการของ Google+ เป็นเพียงบริการที่มีผู้สร้างขึ้นมา สำหรับของ Google+ ตอนนี้ยังไม่มี
ฟีเจอร์ย่อหรือกำหนดลิงค์ให้สั้นลง