เฟซบุ๊กทดสอบหน้า Facebook Timeline ดีไซน์แบบใหม่

21 May 2012
3,587 ครั้ง


ปัญหาเรื่องหน้าโปรไฟล์แบบ Facebook Timeline ยังคงมีผู้ใช้งานบางส่วนที่ไม่ชื่นชอบแบบ Timeline
แต่ล่าสุดเฟซบุ๊กได้ทดสอบเฟซบุ๊กโปรไฟล์แบบ Timeline ด้วยดีไซน์แบบใหม่ โดยการนำชื่อและข้อมูล
About มาอยู่บนตำแหน่งภาพ Cover อยู่ด้านข้างรูปโปรไฟล์แทนและอีกส่วนก็คือแอพฯ แท็บที่แสดงข้อมูล
รูปภาพ, แผนที่, เพจที่กด Like เป็นต้น ในส่วนนี้เปลี่ยนมาแสดงผลในรูปแบบไอคอนแทน โดยยังอยู่ใน
ตำแหน่งเดิมระดับเดียวกับรูปโปรไฟล์ สำหรับดีไซน์ Facebook Timeline แบบใหม่ ยังไม่เปิดให้ผู้ใช้
งานทั่วไป ตอนนี้เป็นเพียงการทดสอบในวงจำกัดเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ตามอีก

ที่มา