4SquareBadges – ข้อมูลแต่ละป้ายของ Foursquare คืออะไีร ?

2 Aug 2010
1,464 ครั้ง


4SquareBadges เว็บที่ให้ข้อมูลให้ป้าย เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์(Badges) บน Foursquare นั้นเอง
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Foursquare ก็คงเห็นและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะมันเป็นลูกเล่นที่ช่วยเพิ่มความสนุกให้
กับผู้ใช้งาน Foursquare ในการ Check-in แต่ละสถานที่ แต่คุณเคยรู้ความหมายของแต่ละป้ายกันหรือไม่
และวิธีการที่ทำให้ได้ป้ายเหล่านั้นมา วันนี้มาหาคำตอบกับ 4SquareBadges ที่จะบอกทุกรายละเอียดและที่มา
ความหมายของแต่ละป้าย รวมไปถึงวิธีการที่จะทำให้ได้ป้ายเหล่านั้นมาครอบครอง ทั้งหมดมี 198 ป้าย(Badges)
คุณอาจจะไม่ได้ทุกป้าย เพราะมีบางป้ายที่ทำเืพื่อกิจกรรมพิเศษ แต่ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียด ที่มาของป้าย
ก็อย่าลืมแวะมาดูที่ 4SquareBadges